Autismecoaching (ASS)Autisme of Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Hoogsensitiviteit

In de ruim 2 jaar dat ik bij KrekelAutismeCoaching heb gewerkt, heb ik met kinderen, jeugd en volwassenen gewerkt die een uitdaging hadden met een Autistisme Spectrum Stoornis (ASS).
De meesten waren blij met hun diagnose, omdat ze eindelijk begrepen waarom ze altijd het gevoel hadden gehad ‘anders’ te zijn.
Waardoor ze vaak buiten de groep vielen en ook vaak het slachtoffer waren van pesten.

Ik kwam hier echter ook (vooral) meiden tegen, die meer Hoogsensitief waren dan dat ze autisme hadden.
De meeste van die meiden HAATTEN de diagnose Autisme/ASS, want opeens hadden ze een stempel. Waardoor klasgenootjes en anderen op school opeens het recht dachten te hebben hen als ‘autie’ uit te mogen schelden en hen te pesten. En waardoor ze nóg meer buiten de groep kwamen te staan.
Die school die ze toch al zo vreselijk haatten. Overvolle klassen, zwaar overprikkeld. Overleven stond voorop, van leren was soms geen sprake door de zware overprikkeling. Net als bij degenen die autisme hadden.

Stuk voor stuk superleuke – en slimme! – meiden in een 1:1 coach-situatie (met Coachhond Jet erbij eigenlijk 1:2.)
Voor de leesbaarheid gebruik ik in onderstaande tekst het woord ‘kind’.


Voordelen van een diagnose, de Autisme-stempel

Er zitten in mijn beleving ook zeker voordelen aan, aan zo’n diagnose ASS, oftewel een Autisme-stempel.
Zo wordt er rekening gehouden met de belastbaarheid op school. Het kind kan gebruikmaken van een time-out en een aparte ruimte. Ook mogen ze toetsen op een passende manier maken (bijv. mondeling, zonder tijdsdruk e.d.). En vaak krijgen ze vrijstelling van vakken of zelfs dagdelen vrij.
En ze krijgen coaching. Betaald door de gemeente – met een piepkleine eigen bijdrage.

In mijn coaching begin ik met uitleggen dat er NIETS verkeerd is aan ze.
Iedereen is perfect zoals hij of zij is.
En ‘autisten’ hebben enorm veel kwaliteiten: ze zijn goudeerlijk, hebben oog voor detail, zijn betrouwbaar, houden zich aan de regels, kunnen zich supergoed concentreren… Om er maar een paar te noemen.


Breinen

Ik doe Brainblocks met ze, liefst met ouders erbij, om te laten zien hoe het autistisch brein anders functioneert dan het neurotypische brein (dat bestempeld is als het ‘gewone’ brein – alsof er zoiets bestaat). Zij komen zelf met voorbeelden wat er allemaal in hen omgaat als ze met veranderingen te maken krijgen of met de overdaad aan prikkels die ze niet kunnen filteren, waardoor alles even heftig binnenkomt.

Denk maar eens aan een ‘gewone les’, wat daar allemaal aan prikkels te verwerken valt.
Er valt ook zoveel te zien: uiteraard de juf of meester met al zijn of haar eigenaardigheden, kleding, houding, haar, gezichtsuitdrukkingen e.d.
De overdaad aan informatie op posters, het bord… en dan de kinderen in de klas, de vlieg die steeds voorbij komt, het vogeltje buiten…
Dan alle geluiden (het stemgebruik van meester of juf, gezucht, gegiechel, een deur die dichtslaat, geschuif met stoelen in het lokaal boven, auto’s die voorbij komen, het geklik met een pen…)
En alle gevoelens: kriebelend labeltje in het t-shirt, het gladde pennetje, het enge ritsje, het scherpe randje aan de stoel…

En alles komt op dezelfde sterkte binnen.
Geen filter.
Daaruit blijkt al vaak hoe zij de wereld beleven en waarom ze vaak met tegenzin naar school gaan.
En vooral de reden waarom ze iedere dag zo uitgeput van school komen.
Eye-opener voor zowel kind als ouder.


Verschil autisme en HSP

Als blijkt, dat het kind meer HSP is dan ASS heeft, laat ik vaak het filmpje zien van Kerngroep HSP: ‘Wat is het verschil tussen HSP en ASS?
Daaruit blijkt, dat ALLE ‘autisten’ Hoogsensitief (HSP) zijn, maar dat niet alle HSP’s autisme hebben.
Maar ze hebben wel van dezelfde dingen last. Dezelfde overprikkeling van alle zintuigen.

Maar autisme/ASS is nu eenmaal geaccepteerd. En HSP niet. Denk maar niet dat je als HSP van dezelfde voordelen gebruik kunt maken als iemand met het autisme-stempel.
En niet alleen op school, maar ook daarbuiten: denk bijv. aan 1:1 rijtheorie-examen afleggen in een aparte ruimte, waarbij de vragen worden voorgelezen, zonder tijdsdruk.

Niet iedere ouder staat open voor HSP als mogelijkheid in plaats van autisme/ASS, omdat ze blij zijn dat ze eindelijk ‘weten wat er aan de hand is’ en er eindelijk, vaak na jarenlange worsteling, rekening met hun kind wordt gehouden.

Maar voor degenen die er wel voor open staan, blijkt een energetische benadering DE oplossing te zijn voor veel ‘problemen’.
Juist omdat de invloed van de ouder (bewust en onbewust) onlosmakelijk verbonden is met de ervaring van het kind.
Ik coach zowel het kind als de ouder individueel, en daarnaast ook samen.


Lees ook mijn blog over Autismecoaching (Wat doe je dan, als Autismecoach?)

en mijn blog over Autismecoaching of HSP?