TarievenGratis intake voor coachsessie

Voorafgaande aan de eerste coachsessie hebben we een intake-gesprek van ongeveer 15 minuten.
Dit intake-gesprek is gratis en kan per telefoon, WhatsApp of Skype.


Tarieven

Telefonisch of online consult: € 15 per 15 minuten

Coaching: € 75 voor een sessie van ongeveer 1,5 uur
Bij meerdere coachsessies spreken we vooraf een speciaal tarief af.

Reiskosten voor coaching op locatie: € 0,19 per km


Vergoeding

Soms worden coachsessies (gedeeltelijk) vergoed via PGB, werkgever, Arbo-dienst van jouw bedrijf of ziektekostenverzekering.
Als persoonlijke ontwikkeling zijn ze (gedeeltelijk) aftrekbaar bij de belastingaangifte.
Informeer zelf even naar de mogelijkheden.


Tip:
Voor vergoeding PGB is het verstandig om in plaats van ‘coaching’ een andere omschrijving te gebruiken.
Bijvoorbeeld: ‘ondersteuning in het dagelijks leven om tot zelfstandigheid te komen’.